گل زیبای مهدی ترابی از پرسپولیس به گل گهر در دقیقه ۵۱