خلاصه ی بازی ذوب آهن - پدیده که با برتری 2 بر 1 پدیده خاتمه یافت.