اکرم عفیف ساعتی پس از انتخاب مرد سال فوتبال آسیا دروازه امارات را در جام خلیج فارس باز کرد. او درحالی در مراسم برترین های آسیا غایب بود که یکی از قوانین انتخاب مرد سال آسیا حضور در مراسم است اما شیخ سلمان بحرین برای مسابقات کشورهای حاشیه خلیج فارس که در تقویم ای اف سی هم هست به عفیف این اجازه را داده تا در تیم ملی شان باشد.