حمید درخشان در مصاحبه‌ای که اخیرا با تی وی پلاس داشته می گوید در دانشگاه تدریس می کند اما پس از کمی صحبت مشخص می شود مشغول خواندن زبان انگلیسی است!