«آریس سوسانتی» بانوی مسلمان و محجبه اندونزیایی علاوه بر کسب مدال طلا، نامش را به عنوان نخستین زنی که در زمانی کمتر از ۷ ثانیه مسیر ۱۵ متری مسابقه را پشت سر گذاشته است، ثبت کرد.