سوژه های مختلف و موضوعات متنوعی از جمله صحبت های ناپسند امیر قلعه نوعی، حواشی داغ ورزش کشور، حرکت شایسته بازیکن پرسپولیس و... پرداخته است.