انعطاف بدنی عجیب یک زن جوان موجب شگفتی شده است. ویدئویی از حرکات خارق العاده او را این جا تماشا کنید.