رفتار زشت و توهین آمیز تماشاگران بحرینی هنگام سرود تیم ملی

وزیر ورزش و جوانان: اهانت هواداران و بازیکنان تیم ملی بحرین به سرود ملی کشورمان
نقض آشکار قوانین و مقررات فیفا و منشور المپیک است و از طریق نهادهای
بین المللی آن را پیگیری خواهیم کرد.

فوتبال