شکست ایران مقابل بحرین با گلی که از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۶۵ به ثمر رسید

فوتبال