فرود چترباز ناشی، هنگام رژه روز ملی در اسپانیا اسباب شوخی‌‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی شده است. پدرو سانچز نخست‌وزیر و فلیپ پادشاه اسپانیا نیز در این مراسم حضور داشتند که پس از این اتفاق، چترباز را تشویق کردند. این لحظات فرود ناموافق را می‌بینید.