بازیکنان استقلالی بعد از چند روز تعطیلی تمرینات حالا در تمرینات خود گل کوچیک بازی می کنند.

استقلال