وریا غفوری کاپیتان استقلالی ها مصاحبه جالبی را در اکران فیلم تیم محبوبش زده است

استقلال