وریا غفوری در اکران آبی به رنگ آسمان به همراه همسر و پسرش شرکت کرده بود

استقلال