علی پروین بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس روایت تلخی تعریف کرد از تلاش نافرجامش برای گرفتن رضایت از خوانواده یک مقتول. قصه دو جوانی که در یک نیمه شب با هم دعوا کرده بودند و یکی شان دیگری را کشته بود. او می‌گوید یک سال و نیم تلاش کرد اما نتوانست رضایت خانواده مقتول را بگیرد و حتی شب اعدام تا صبح در زندان رجایی شهر از خانواده مقتول خواهش کرد ولی دل آن مادر در نهایت نرم نشد. این روایت تلخ را می‌بینید و می‌شنوید.

علی پروین