جعفر کاشانی رئیس هیات مدیره پرسپولیس، از آخرین بازماندگان مکتب شاهین و یکی از یازده مردی که در ۱۳۴۷ اولین قهرمانی جام ملتهای آسیا را برای ایران بالای سر بردند، دار فانی را وداع گفت. این ویدئو بخشی از بازی فینال ایران و اسرائیل آن سال است که از مستند تیم ملی مزدک میرزایی استخراج شده است.

فوتبال