واکنش جدید علیرضا بیرانوند به ماجرای خداحافظی کردنش از دنیای فوتبال

علیرضا بیرانوند