محسن بنگر بازیکن تیم سرخ پوشان در مورد قهرمانی پرسپولیس واکنش نشان داده است

پرسپولیس