کسب مدال طلای احسان حدادی در پرتاب وزنه ی بازیهای جاکارتا

احسان حدادی