رونالدو در زمین چمن با مامور امنیتی چین شوخی جالبی کرد که از این کار او پلیس تعجب کرده بود در ادامه مشاهده کنید

فوتبال