محمدرضا گلزار و رامین رضاییان در باشگاهی با هم رقابت کردند آن ها به رقابت طناب زنی پرداختند در ادامه فیلمی از رقابت طناب زنی گلزار و رضاییان را مشاهده کنید

محمدرضا گلزار