واکنش عجیب و جدید علی مطهری به حذف نود و عادل فردوسی پور از شبکه سه

نود