سید امیرحسین میرطالب، طراح دکور برنامه نود، با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش از جمع شدن دکور برنامه نود خبر داد.

نود