واکنش تند علی انصاریان به توهین گزارشگر افغانی

علی انصاریان