دریافت مدال طلا توسط سهراب مرادی در وزنه برداری 

جاکارتا