خلاصه بازی سپاهان اصفهان وتراکتور سازی تبریز کابا نتیجه مساوی 2-2- به پایان رسید.