علی پروین از استرس اش برای بازی فینال آسیا که بین دو تیم پرسپولیس و کاشیما برگزار می شود خبر داد.

پرسپولیسعلی پروین