خلاصه بازی نساجی مازندران ونفت مسجد سلیمان که با برتری 1-0 نساجی به پایان رسید.