خلاصه ی بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان که با تساوی یک ، یک دو تیم خاتمه یافت.

لیگ برترپرسپولیس