ماشین سازی 1 -1 داماش

داماش توانست در ضربات پنالتی ماشین سازی تبریز را ببرد و پیروز میدان باشد.

جام حذفی