خلاصه ی بازی ذوب آهن - سپاهان که با برتری 2 بر 1 سپاهان خاتمه یافت .

سپاهان