خلاصه بازی رئال مادرید وختافه که بابرتری 2-0 رئال مادرید به پایان رسید.

خلاصه بازی