پیروزی دلاور مرد ایران علیرضا کریمی بانتیجه 11-0 در مقابل حریف ژاپنی

جاکارتا