خلاصه بازی منچستر سیتی وهادرسفیلد که با برتری 6-1 منچسترسیتی انجامید .

در این بازی آگوئرو هتریک کرد.

خلاصه بازی