پیروزی مقتدرانه ی علیرضا کریمی در فینال کشتی آزاد 97 کیلوگرم

جاکارتاکشتی آزاد