عدم حضور رونالدو و مسی در مراسم بهترین های فیفا

کریس رونالدمسی