بازی نیمه تمام نفت آبادان و پیکان که باعث مجروح شدن داور این دیدار شد

لیگ برتر