بارسلونا با پیروزی مقابل بوکاجونیور جام خان گمپر را ازآن خود کرد.

بارسلونا