گل زیبای پله در سکانسی از فیلم دوست داشتنی "فرار به سوی پیروزی"

فرادرس