مصدومیت شدید علیرضا بیرانوند در بازی با انگلیس

پس از برخورد با مجید حسینی؛ بیرانوند به خاطر این مصدومیت قادر به ادامه بازی نبود و جای خود را به سید حسین حسینی داد

فرادرس