طاهری: ساپینتو می‌دانست قرار بود چه اتفاقی بیفتد که درنشست‌خبری قبل از بازی با گل‌گهر گفت فقط سرمربیان باهم صحبت کنند نه دستیاران.

من پرتغالی بلد نیستم ولی این الهویی بود که با زبان پرتغالی به ساپینتو فحش داد تا سرمربی ما هم تحریک شود. در بازی ملوان هم آن چند نفر هوادار بودند که لباس هلال احمر پوشیده بودند

فرادرس