خلاصه ی بازی پاریسن ژرمن 4 - 0 سنت آتین در لیگ فرانسه