عملکرد پل پوگبا در اولین بازی لیگ جزیره مقابل لستر سیتی