در مرحله ی جام حدفی بازی دو تیم صنعت نفت 3 - تراکتور سازی 3 که به ضربات پنالتی کشید با برتری 4 بر 3 صنعت نفت خاتمه یافت.

تراکتور سازیجام حذفی