واکنش غلامحسین پیروانی به شایعه درگذشتش! روز گذشته شایعه درگذشت این مربی با سابقه شیرازی مننشر شده بود .

فرادرس