۲ میلیون یورو به ویلموتس قبلا پرداخت شده، الان ۳.۳ میلیون یورو غرامت و ۱۰ درصد جریمه باید بدهیم. ساختمانِ ۱۲۰ میلیارد تومانیِ فدراسیون و سه دنگِ ساختمان هم پرسپولیس رفت. هنوز هزینه کادر فنی ویلموتس مانده و ۳۲ میلیارد تومان هم بدهی مالیاتی او روی دستمان مانده است.