علیرضا فغانی از علاقه ی خود به بهروز وثوقی می گوید

علیرضا فغانی