علی دایی: احمدی نژاد پایش‌را که در ورزشگاه گذاشت، به برادرم گفتم بهزاد، باختیم! راهش ندادم به رختکن تیم ملی، از ریاست جمهوری‌ حکم اخراجم را صادر کردند!