این بنده خدا جواد خیابانی از همون جوانی با عادی حرف زدن مشکل داشته. میگه من نباید ناصر حجازی رو معرفی کنم، اون باید منو‌ معرفی کنه