شبکه خبر: یک گل عجیب و راحت را در لیگ دو ببینید. گفتنی است که در این صحنه دروازه بان خارج از دروازه ایستاده است.