خلاصه ی بازی هندبال ایران مالزی که به برتری 55 بر 11 ایران انجامید.